myntra online shopping

coupon code for flipkart sale

abof india coupons

Home / Business / VĂN BẢN TRẢ LỜI VỀ VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN – 2018

VĂN BẢN TRẢ LỜI VỀ VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN – 2018

Ngày 30/08/2018 Sở xây dựng đã có văn bản trả lời về việc thẩm định thiết kế cơ sở của dự án; Văn bản này khẳng định tính pháp lý của dự án và cho thấy thời gian xây dựng sẽ được tiến hành trong năm 2019; khi Sở XD duyệt thêm  một số thủ tục là có thể xây dựng ngay.

 

About huutiep589

Check Also

A Skin Cream That’s Proven To Work

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *